Jawatankuasa Surau 2017-2019

Pengerusi : Mohd Zaini Bin HasbullahImam/Timbalan Pengerusi : Zamzuri Bin Busu

Bilal : Mohd Suhaimy Bin Harun

Siak : Khairol Bin Ismail

Setiausaha : Musa Bin Yusof

Bendahari : Ahmad Yusni Bin Mohd Yusof

Lujnah Ekonomi : Mohd Shafawi Bin Hashim

Lujnah Penerangan : Muhamad Salmi Bin Md Said

Lujnah Kebajikan : Mohd Adira Bin Shapiai

Lujnah Dakwah: Mohd Zaini bin Hasbullah

Wakil Pemuda : Mohd Faissal Bin Mohd Marzuki

Wakil Wanita : Aznah Binti Ujang

Bilal Jenazah Wanita : Nor Azimah Binti Samikin

Pemeriksa Kira-Kira I : Che Kamarulzaman Bin Che A. Razak

Pemeriksa Kira-Kira II : Saiful Anuar Bin Bakhtiar

Imam II : En Moktar Bin Che Othman

Imam III : Ust Shamsul Anuar Jamaludin

Bilal II: Hj Ismail Samsudin

Siak II : Mohd Razali Hj Ali

Siak III : Abd Malik Mohd Jan

 

AJK Tambahan

1. Raja Ahmad Azhar Raja Othman

2. Norlaili Binti Musa Ali

3. Noraini Binti Ismail

4. Azizah Binti Kamar

5. Rosmaria Binti Jaafar

Advertisements